Missie 

Elk kind is uniek, samen staan we sterk! Het schoolklimaat op de koningin Emmaschool is te herkennen aan een open, warme en veilige sfeer. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij proberen te denken in mogelijkheden, kansen en uitdagingen, ook of misschien wel juist voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Op de koningin Emmaschool willen wij kinderen een brede basis bieden op sociaal emotioneel, cognitief, creatief en motorisch gebied, zodat kinderen zich kunnen ontplooien. 

Visie 

Onze school is al bijna 20 jaar een Daltonschool!

Bij daltononderwijs horen een vijftal kernwaarden. Dit zijn zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit/doelmatigheid en reflectie. Deze kernwaarden zijn onderdeel van ons handelen en het schoolklimaat. Wij vinden het vanzelfsprekend dat kinderen zichzelf goed leren kennen en zelfvertrouwen ontwikkelen. Kinderen mogen erop vertrouwen dat ze zijn zoals is bedoeld. Als kinderen zichzelf goed kennen, weten zij wat zij nodig hebben om samen met anderen te werken en te leren. Kinderen leren doelen te stellen die bij hun ontwikkeling horen. Kinderen zijn gemotiveerd om met hun doelen te werken, want vanaf groep 1 leren wij ze al om zich betrokken te voelen bij hun ontwikkelingsproces. De leraar is in dit hele proces de begeleider.

Samen staan we sterk; het kind in verbinding met de klasgenoten, de leerkracht, de ouders, de school en zijn of haar omgeving! Samen reflecteren we en borgen we de eigen ontwikkeling van een kind.

Zo kijken wij op de Emmaschool naar kinderen: Je bent uniek, we zien dit en erkennen dit. Je moet met plezier naar school kunnen gaan. Je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en je omgeving. Je bent eigenaar van je eigen leerproces.

Op de Koningin Emmaschool krijg je uitstekend, veelzijdig en uitdagend onderwijs!

We zijn trots op het onderwijs dat we geven! Hoe we dat doen, kunt u lezen in de schoolgids.