Vivente, stichting voor christelijk primair onderwijs

De Koningin Emmaschool is evenals 15 andere basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs aangesloten bij Vivente. De scholen van Vivente staan voor het realiseren van hoogwaardig primair onderwijs vanuit een protestants christelijke identiteit. Vivente betekent: levendig.

De stichting stelt zich ten doel:

  • het oprichten en in stand houden van scholen voor christelijk primair onderwijs;
  • het behartigen van de belangen van en het wekken van belangstelling voor dat onderwijs;
  • het waar mogelijk en gewenst samenwerken met andere organisaties op gebied van onderwijs.

De kernwaarden van Vivente zijn:

  • ieder mens is een parel in Gods hand;
  • leven doen we met elkaar;
  • verantwoordelijkkheid dragen we samen;
  • leren doen we in een veilig schoolklimaat;
  • onderwijs houden we in beweging.

 emma dalton school zwolle logo vivente

Voor nadere informatie over Vivente kunt u terecht op www.vivente.nu