Helen Parkhurst

emma dalton school zwolle Helen ParkhurstHelen Parkhurst (1887-1973) is de grondlegger van het daltononderwijs, Zij kreeg in 1904 een aanstelling op een schooltje in de Amerikaanse plaats Dalton (Massachusetts, VS). Daar gaf zij in haar eentje les aan 40 kinderen van verschillende leeftijden en verschillende niveaus. In haar streven om ieder kind toch optimaal les te geven, doorbrak Parkhurst de voorgeschreven bepalingen van het lesrooster en de leerstof, ze vroeg kinderen zelf te kiezen uit de aangeboden leerstof, eigen leerprogramma´s te maken en koos voor individualiserend onderwijs in plaats van frontaal klassikaal onderwijs.

Tussen 1913 en 1915 werkte Parkhurst in Italië met de beroemde pedagoge Maria Montessori en kregen haar ideeën een pedagogische grondslag. Enkele jaren later legde ze haar visie op onderwijs vast in het boek ´Education on the Dalton Plan´ (1922). Hierin beschrijft ze drie pijlers van het daltononderwijs (zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid en samenwerking; Sinds 2012 kennen we zes kernwaarden, zie vorige pagina). Kenmerkend voor haar onderwijsvisie is het evenwicht dat zij schept tussen leren door instructie en actieve probleemoplossende leren.

In de jaren twintig van de vorige eeuw werden in Engeland verschillende daltonscholen gesticht. In 1928 startte de eerste daltonschool in Nederland, een meisjesschool voor voortgezet onderwijs in Den Haag. In 1931 verenigden de Nederlandse daltonscholen zich in de Nederlandse Dalton Vereniging.

Op dit moment er 376 daltonbasisscholen, 24 V.O.-daltonscholen en 21 daltonscholen op HBO-niveau in Nederland. Daltononderwijs is momenteel de snelst groeiende pedagogische aanpak in Nederland. We kunnen hiermee stellen dat de typische aanpak haar waarde heeft bewezen.