Veelgestelde vragen

Is een daltonschool speciaal onderwijs?

Nee. Een daltonschool is een gewone basisschool met speciale uitgangspunten. Net als er bijvoorbeeld jenaplan- en montessorischolen zijn met eigen uitgangspunten. Naast allerlei conceptuele basisscholen, zijn er ook scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo-scholen).

Is dalton niet een achterhaalde stroming in het onderwijs? 

Absoluut niet. Het is niet nieuw. In 2005 was het zelfs 100 jaar geleden dat Helen Parkhurst, de grondlegger, in het plaatsje Dalton (Amerika) begon te experimenteren met een nieuwe vorm van onderwijs. Kenmerkend voor het daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. De principes blijven overeind, maar hebben door de jaren heen andere accenten gekregen.

Wat maakt een daltonschool anders?

Een daltonschool vormt het onderwijs specifiek vanuit de kernwaarden zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid, samenwerken, effectiviteit/dpelmatigheid, reflectie en borging. Op welke manieren dat tot uiting komt, is per daltonschool verschillend, maar wat je op de meeste daltonscholen in de praktijk ziet, is: zelfstandige taken, meerdere activiteiten naast elkaar, planborden met dagkleuren, kinderen die elkaar helpen, verschillende (soorten) werkplekken en het maatjesbord. veel andere scholen hebben elementen uit het daltononderwijs overgenomen. Maar dalton is meer: op een daltonschool vormen alle aspecten een samenhangend geheel.

Is ieder kind geschikt voor een daltonschool? 

Ja! Ouders die de uitgangspunten vinden aansluiten bij hun opvoeding hoeven niet bang te zijn dat hun kind zich minder goed voelt of minder ontwikkelt op een daltonschool. Een goede daltonschool past het niveau van zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid, samenwerken en reflectie aan op het kind.

Wat vindt de inspectie ervan?

De inspectie heeft in principe geen oordeel over de schoolvisie. Zij kijkt voornamelijk naar de praktijk. Hoe komen de kinderen tot hun recht en wat zijn de resultaten van het onderwijs? Iedere school moet immers voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Wel sluiten de daltonuitgangspunten goed aan bij de inspectie-eisen, waarbij de inbreng van kinderen en het omgaan met verschillen worden beoordeeld.

Hoeveel daltonscholen zijn er?

Het aantal daltonscholen is nog steeds groeiende. Veel scholen vinden de uitgangspunten aansluiten bij hedendaags, goed onderwijs. Er zijn op dit moment 377 daltonscholen voor basisonderwijs in Nederland, 25 voor het voortgezet onderwijs en 21 op HBO-niveau. In Zwolle zijn op dit moment 3 daltonbasisscholen.

Waaraan herken je een daltongroep en -schoolgebouw?

Kinderen worden uitgedaagd om binnen de speel-werkruimte zelfstandig eigen keuzes te maken. Er is dus een variëteit aan hoeken, werkplekken en materialen. Kinderen zijn mede-verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhouden van de ruimten. Er zijn ook verschillende vormen van plannings- en registratiemiddelen te zien.

Waaraan herken je een daltonkind?

Een kind op een daltonschool voelt zich betrokken bij zijn/haar eigen ontwikkeling (verantwoordelijk), de ander (samenwerking) en de school als geheel (denk aan de leerlingenraad), Verder valt op dat een kind op een daltonschool:

 • kan samenwerken en samenwerkend leert; 
 • helpt en geholpen wil worden;
 • zich verantwoordelijk voelt voor het proces en het resultaat;
 • het eigen werk plant;
 • reflecteert op eigen werk.

Waaraan herken je een daltonleerkracht?

De leerkracht moet zich realiseren dat het niets doet wat het kind zelf ook best kan. Verder valt op dat de leerkracht:

 • kan samenwerken en samenwerkend leert;
 • helpt en geholpen wil worden;
 • zich verantwoordelijk voelt voor het proces en het resultaat;
 • het eigen werk plant;
 • reflecteert op eigen werk;
 • wil leren van zijn collega's, kinderen en ouders;
 • respect en veiligheid waarborgt;
 • een goede luisterhouding heeft en kinderen uit kan dagen;
 • structuur biedt, waardoor ruimte ontstaat.

Hoe sluit het vervolgonderwijs aan bij een daltonschool?

Uitstekend. Kinderen ontwikkelen bij uitstek op een daltonschool vaardigheden die zij nodig hebben in het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld de zelfstandigheid om huiswerk te maken. We horen geregeld van docenten in het voortgezet onderwijs dat ze merken welke kinderen er op een daltonbasisschool hebben gezeten.