De belangrijkste uitgangspunten van onze school in de Ouder-school-overeenkomst.

We gaan er vanuit dat (aanstaande) ouders van de Emmaschool zich op de hoogte stellen en instemmen met de inhoud van deze overeenkomst.

Wat kunnen ouders van de Koningin Emmaschool verwachten?

De ouders kunnen verwachten dat de Koningin Emma school:

 • ouders en verzorgers regelmatig informeert over de ontwikkeling van het kind
 • ervoor zorgt dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt op school
 • zorgt voor een goed leef-en leerklimaat door aan te sluiten bij de behoeften van het kind
 • naast het aanleren van de basisvaardigheden aandacht schenkt aan het totale kind
 • een erkend daltonschool is, waar iedere leerkracht voor gecertificeerd is of de opleiding volgt
 • een school is die dit schooljaar een erkend Early Bird school  (vroegtijdig vreemde talenonderwijs Engelstalig) verwacht te worden
 • een Kunst & Cultuur school is waar voldoende aandacht en tijd besteed wordt aan culturele-, creatieve- en burgerschapsactiviteiten
 • een erkend opleidingsschool is waar diverse studenten de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen
 • werkt met een sociaal veiligheidsplan  om het gevoel van veiligheid te waarborgen
 • ouders en verzorgers met vragen, binnen een week een afspraak kunnen maken met de leerkracht
 • een directie heeft die ten allen tijde bereid is een afspraak te maken met ouders en verzorgers die zaken uitgebreider willen bespreken
 • hoge verwachtingen  heeft en zal doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de kinderen op een zo hoog mogelijk niveau te laten functioneren. Daarbij houden we rekening met de mogelijkheden van het kind en binnen de grenzen van de school ( zie Schoolondersteuningsprofiel van de Koningin Emmschool, website)
 • aandacht besteedt aan kinderen die moeite hebben met de leerstof of die juist veel meer aan kunnen
 • ouders en verzorgers altijd zal informeren over de extra ondersteuning die geboden wordt en die vastgelegd is in een ( individueel) handelingsplan
 • zorg draagt voor goede communicatie met ouders en verzorgers en waar nodig deze te verbeteren
 • met respect praat over ouders en kinderen
 • zorgt voor:
  • een jaarlijks aangepaste digitale informatiekalender met alle praktische informatie
  • een digitale schoolgids
  • een twee wekelijkse digitale nieuwsbrief
  • een jaarlijks aangepaste digitale informatiekalender met alle praktische informatie
  • een digitale schoolgids Schoolgids_2017-2018.pdf
  • een twee wekelijkse digitale nieuwsbrief

 

Om te lezen wat wij van u als ouders/verzorgers verwachten, kunt u klikken op   wat verwacht de koningin emmaschool van de ouders verzorgers