Wat verwacht de Koningin Emmaschool van de ouders/verzorgers?

De Koningin Emmaschool verwacht van ouders en verzorgers dat ze:

 • erop toezien dat hun kind op tijd op school is
 • erop toezien dat hun kind de leerplicht nakomt
 • ervoor zorgen dat hun kind een verantwoord tussendoortje, drinken en tussen de middag een verantwoorde lunch bij zich heeft
 • belangstelling tonen voor de school en aanwezig zijn op de “Startbijeenkomst” aan het begin van het schooljaar, de diverse contactmomenten ( zie schoolgids) en de “Eindbijeenkomst”.
 • regelmatig met hun kind over school praten, belangstelling tonen en hun kind een positieve schoolhouding bijbrengen
 • erop toezien, voor zover van toepassing, dat hun kind huiswerk maakt
 • tijdig en op de afgesproken wijze relevante informatie over hun kind doorgeven aan school
 • ervoor zorgen dat hun kind erop toegerust is om aan alle activiteiten op school mee te kunnen doen
 • kun kind stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten die de school organiseert
 • met respect over school praten, zodat andere leerlingen, leerkrachten, overig personeel en andere ouders serieus worden genomen
 • met deze overeenkomst instemmen
 • ouders en verzorgers altijd telefonisch bereikbaar zijn