Continurooster

Alle kinderen van groep 2 t/m 8 gaan vijf gelijke dagen naar school van 8.30 uur tot 14.15 uur.

Ouders van kinderen uit groep 1 mogen er ook voor kiezen om hun kind vijf gelijke dagen naar school te laten gaan, zoals hierboven wordt beschreven. Deze ouders mogen er echter ook voor kiezen hun zoon/dochter op woensdagmiddag structureel thuis te houden. Deze kinderen worden dan op woensdagmiddag om 12.30 uur opgehaald. Ouders kunnen dit aan het begin van het schooljaar, doorgeven aan de leerkracht van hun zoon/dochter.

Mocht u als ouders om specifieke redenen niet in de gelegenheid zijn om binnen de reguliere vakanties op vakantie te gaan, dan kunt u een aanvraag doen d.m.v. het officiële verlofformulier. Deze is elders op de site te downloaden en te vinden in de hal bij de hoofdingang van onze school. Dit moet vaak wel worden verantwoord, bijvoorbeeld d.m.v. een werkgeversverklaring.