De medezeggenschapsraad

De christelijke daltonschool Koningin Emma (Koningin Emmaschool) heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is betrokken bij beleidsmatige processen in de school, bijvoorbeeld bij de invoering van een nieuw rooster, een nieuw onderwijsconcept of een nieuwe schoolmethode.

Beslissingen die worden genomen door de stichting Vivente of door de directie van de Koningin Emmaschool kunnen direct van invloed zijn op de kinderen. Deze beslissingen worden besproken in de MR. Het doel daarbij is om advies te geven of instemming te verlenen. In de Wet Medezeggenschapsraad op Scholen (WMS) is geregeld dat voor een aantal zaken de instemming van de MR is vereist. De MR zet daarnaast ook zelf punten op de agenda die belangrijk worden gevonden door de ouders of de teamleden.

In de MR zitten zes personen: drie ouders en drie personeelsleden. Daarnaast vaardigt de Koningin Emmaschool één persoon af naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting Vivente.

De leden die in de MR zitten zijn:

 

emma dalton school zwolle Erna Terwisscha van Scheltinga

Erna Terwisscha van Scheltinga - ouderlid, voorzitter

emma dalton school zwolle Margriet

Margriet van Bruggen- ouderlid, secretaris

 

emma dalton school zwolle foto

Andrea Noordink - ouderlid

emma dalton school zwolle Foto Ilse

Ilse Burgmeijer Tiemersma - teamlid

 

Tineke Hetebrij- teamlid

emma dalton school zwolle marianne

 Marianne van Leeuwen - teamlid

 

De voorzitter van de MR en de directeur Clarina Streuer hebben op gezette tijden overleg over wat er speelt op school. Daarnaast is Clarina namens de directie regelmatig bij het overleg aanwezig om de hele MR te informeren en zaken toe te lichten. De directeur is geen lid van de MR.

Afgevaardigde van de Koningin Emmaschool is Ingeborg de Ruiter (personeelslid). Ingeborg heeft ruime ervaring in de MR opgedaan. Ingeborg en de MR houden elkaar op de hoogte over zaken die binnen de MR en de GMR spelen.

De MR komt vijf á 6 keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. De notulen van de vergaderingen zijn voor iedereen beschikbaar via de website van de school (zie onderaan). In de nieuwsbrief van de school, die eens per twee weken verschijnt, wordt aangekondigd wanneer er een MRvergadering is. Ook wordt na de vergadering via de nieuwsbrief in het kort terug gekomen op de vergadering.

De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school, de personeelsleden vertegenwoordigen de leerkrachten. Voor alle MRleden is het belangrijk om te weten wat er leeft binnen hun achterban! Als u een idee heeft wat de school verder kan helpen, of er zaken zijn die u onder de aandacht wilt brengen omdat het volgens u niet goed loopt kunt u als ouder de MR benaderen. De MR kan dit vervolgens als dit nodig is met de directie oppakken. De MR kan benaderd worden via de email mr.emmaschool@hotmail.com  of een lid van het personeel of een ouderlid aan te spreken.

De MR legt in een jaarverslag verantwoording af over de activiteiten van het afgelopen schooljaar. Dit wordt ook gecommuniceerd via de nieuwsbrief van de school.

Archief

Verslagen vergaderingen 2015-2016:

Mr_19_januari_2016__2_docx.docx

-MR_15_december_2015.docx

MR_november_2015_(twee_vergaderingen_samengevat).docx

 

 

  •