Ouders als partner

Samen eraan werken dat het goed gaat met de kinderen; dat doen we graag met u als ouders!Afbeeldingsresultaat voor logo ouderbetrokkenheid 3.0

‘Op de Emmaschool werken ouders en leerkrachten voortdurend samen aan het leren en de gezonde ontwikkeling van het kind, zowel thuis als op school. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontplooiing van het kind komt tot uitdrukking in een relatie die wordt gekenmerkt door openheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen.‘

Binnen de organisatie van de Koningin Emmaschool is een vakgroep ouderbetrokkenheid. Deze vakgroep heeft als onderwerp ouderbetrokkenheid 3.0 centraal staan, en bestaat uit een viertal ouders, en twee leerkrachten.

Binnen ouderbetrokkenheid 3.0 gaat het om de dialoog, en niet alleen het zenden. Ouderbetrokkenheid 3.0 kent 10 criteria waar een school aan moet voldoen wil zij zich een ouderbetrokkenheid 3.0 school mogen noemen. Deze criteria zijn te lezen op de website van het CPS, de organisatie die dit thema een warm hart toedraagt en ook de visitaties in de scholen afneemt om te kijken of de school in de praktijk ook een volwaardig 3.0 school kan zijn.

Ouder-school-samenwerking: de uitgangspunten

Ouderbetrokkenheid gaat over betere samenwerking tussen ouders en school om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Hoewel we vaak ervaren dat samenwerking op de Emmaschool al heel vanzelfsprekend is, merken we tevens dat het goed is om bepaalde zaken extra te benadrukken. Wat mogen we van elkaar –gedurende het schooljaar- verwachten. De belangrijkste uitgangspunten hebben we vastgelegd in een Ouder-school-overeenkomst. We gaan er vanuit dat (aanstaande) ouders van de Emmaschool zich op de hoogte stellen en instemmen met de inhoud van deze overeenkomst.

De inhoud ervan is tot stand gekomen in nauw overleg tussen leerkrachten, ouders en de Vakgroep Ouderbetrokkenheid 3.0. Laatstgenoemde vakgroep toetst de uitgangspunten periodiek op actualiteit en volledigheid. U vindt de Ouder-school-overeenkomst als subpagina onder 'ouderbetrokkenheid'   wat kunnen ouders van onze school verwachten