VERVANGING ZIEKE LEERKRACHTEN

d.d. 7-12-2016

Op de Koningin Emmaschool hebben we een protocol (ziekte-)vervanging. Soms is het helaas niet mogelijk een zieke leerkracht te vervangen en is het noodzakelijk om een groep te verdelen over andere groepen. In een enkel geval kan het voorkomen dat een groep naar huis moet worden gestuurd. Voor u als ouders is het van belang te weten dat ons belangrijkste uitgangspunt is dat er naar gestreefd wordt om kinderen niet naar huis te sturen en intern tot een zo passend mogelijke oplossing te komen.

Hieronder beschrijven wij hoe wij als school omgaan met de vervanging van zieke leerkrachten en wat wij hebben afgesproken om te doen als er geen vervanging mogelijk is.

Bij ziekmelding van een leerkracht wordt er allereerst gezocht naar een vervanger uit de Vivente Invalpool. Het gebeurt helaas regelmatig dat er geen invaller beschikbaar is en wij als school moeten kijken naar andere oplossingen.

Wij kijken of het mogelijk is dat andere leerkrachten binnen onze school op de betreffende dag een dag extra willen komen werken. Op school weten we precies welke leerkrachten hier de mogelijkheden voor hebben. Eventuele duo-leerkrachten worden als eerste benaderd. Mocht er geen leerkracht beschikbaar zijn, wordt de klas van de zieke leerkracht verdeeld over de andere groepen.

Er is intern een schema gemaakt om dit zo evenredig mogelijk te doen. We hebben hierbij afgesproken dat een groep maximaal 1 x per week verdeeld mag worden en dat de groep waarin zij worden opgevangen inclusief extra kinderen voor die dag niet groter mag worden dan 32 kinderen. De kinderen uit de onderbouw worden zoveel mogelijk in de onderbouw opgevangen en dit geldt precies zo voor de bovenbouw. De kinderen van groep 4 t/m 8 nemen hun eigen (taak)werk mee en besteden een groot deel van de dag aan hun eigen werk. Een aantal activiteiten doen zij mee met de groep waarin ze te gast zijn.

Een lid van het MT of de Intern Begeleider vangt ’s morgens de groep op, bespreekt de dag met de kinderen, verdeelt ze en begeleidt ze naar de opvanggroepen.

Er zijn kinderen op school die speciale zorg nodig hebben. Bij deze leerlingen is de belasting (te) groot bij het verdelen naar een andere groep. Deze leerlingen worden zoveel mogelijk individueel opgevangen. Indien nodig worden ouders gebeld om te vragen of er mogelijkheid is de leerling zelf op te vangen.

Indien het niet mogelijk is om kinderen verantwoord op te vangen op school (bijvoorbeeld groepen met meer dan 32 kinderen) en het ten koste gaat van de andere groepen, zal de directie het besluit nemen leerlingen naar huis te sturen. Hiervoor hebben we de volgende afspraken gemaakt.

- Kinderen worden de eerste dag altijd op school opgevangen.

- Als een groep alsnog een dag naar huis moeten worden gestuurd wordt u als ouders (uiterlijk om 19.00 uur op de avond voorafgaand) via een e-mail hiervan op de hoogte gebracht.

- Het bestuur van Vivente zal worden geïnformeerd bij het naar huis sturen van een groep.

- School is verplicht om in opvang te voorzien van kinderen waarvan ouders dit niet zelf kunnen doen.

Nogmaals, we hopen dat we zo min mogelijk groepen hoeven te verdelen of naar huis hoeven te sturen, maar we rekenen op uw begrip mocht dit toch nodig zijn!

Het team van de Koningin Emmaschool.

 

 

VERVANGING_ZIEKE_LEERKRACHTEN-voor_ouders.pdf