emma dalton school zwolle EB-logo-rood

Over EarlyBird

EarlyBird is in 2003 ontstaan uit een initiatief van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Het lokale initiatief vond ook buiten Rotterdam snel aanhang. In de loop der tijd heeft EarlyBird zich ontwikkeld tot een landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (vvtoE). EarlyBird werkt nauw samen regionale partners, ontwikkelaars van curricula en les- en spelmaterialen en met onderzoekers.

De methodiek en de materialen van EarlyBird hebben een landelijke reputatie opgebouwd. De erkenning is zichtbaar in de prijs van het Europees Talenlabel en is vooral merkbaar in het plezier dat steeds meer scholen en kinderopvangcentra beleven aan invoering en ontwikkeling van hun versie van EarlyBird.

EarlyBird is koploper op het gebied van vvtoE en streeft ernaar dat te blijven. Dat kan alleen maar door te investeren in kennis- en productontwikkeling. Onderzoek ligt aan de basis hiervan. Dit wordt vaak door EarlyBird zelf geïnitieerd. De resultaten van onderzoeken naar bijvoorbeeld de opbrengsten, het kwaliteitsbeleid en inzet van digitale leermiddelen versterken de kennisbasis en worden gedeeld met andere instanties betrokken bij de landelijke ontwikkelingen, zoals het Nuffic. Ook heeft EarlyBird zitting in het landelijk platform vvto en de Kenniskring Engels van PABO’s. 

Kwaliteitsbeleid

EarlyBird hecht eraan om de kwaliteit te borgen en verder te ontwikkelen. Voor scholen en kinderopvangcentra is er een kwaliteitskeurmerk dat toegekend wordt als voldaan wordt aan een aantal eisen. Met behulp van een Kijkwijzer wordt er nagegaan of er voldoende aanbod is van Engelstalige activiteiten is, en of dat goed gespreid is over de week. Hoe goed voeren medewerkers en leerkrachten het programma uit? Hoe goed is hun Engels? Is dat programma herkenbaar in de gehele organisatie, ook een paar jaar na de enthousiaste start? Hoe worden ouders geïnformeerd en is er samenwerking met partners? Al deze eisen zijn verwerkt in de standaard EarlyBird. De Kijkwijzer voor scholen is erkend door het Nuffic. 

emma dalton school zwolle Nuffic-logo Win RGB JPG