emma dalton school zwolle EB-logo-roodemma dalton school zwolle images (4)emma dalton school zwolle images (4)

 

EarlyBird school in wording

Chr. Daltonschool Koningin Emma Zwolle Scholen die niet meedoen met de Kijkwijzer of wel meedoen maar de eerste visitatie nog niet hebben gehad worden aangeduid met 1 ster.Scholen die niet meedoen met de Kijkwijzer of wel meedoen maar de eerste visitatie nog niet hebben gehad worden aangeduid met 1 ster.

 

De invoering van EarlyBird gaat niet van de ene dag op de andere. Er is een volledig Kijkwijzer-traject dat moet worden doorlopen. Als er wordt voldaan aan alle eisen van de EarlyBird-standaard wordt een school aangeduid met drie sterren.

Een EarlyBird school is een erkende school met een speciaal keurmerk, voor scholen die goed Engels onderwijs geven vanaf groep 1

Op 18 november 2015 heeft onze school een eerste visitatie gehad. Een spannende dag waar we lang naar hebben toegewerkt! We zijn dan ook heel trots dat we nu twee sterren achter onze naam mogen voeren!

Een van de aanbevelingen vanuit 2015 is het structureel aandacht hebben voor en inzetten van internationalisering. Sinds de visitatie is dit een van onze speerpunten binnen Engels geworden. 

In de herfst van 2017 hopen we dan na een tweede visitatie helemaal te voldoen aan alle eisen van de standaard en een volledig keurmerk te krijgen. 

Voor meer informatie kijk op www.earlybirdie.nl emma dalton school zwolle images (4)emma dalton school zwolle co133776626820