emma dalton school zwolle Diversity-children-playing-clip-art-31emma dalton school zwolle Diversity-children-playing-clip-art-31emma dalton school zwolle Diversity-children-playing-clip-art-31

Internationalisering

Een van de speerpunten van de vakgroep Engels is sinds schooljaar 2016-2017 internationalisering. De naam van de vakgroep is hierdoor Engels & Internationalisering geworden.

emma dalton school zwolle europaDe school is bezig met een plan voor burgerschap. Hierin wordt wereldburgerschap in combinatie met Engels meegenomen. Voor schooljaar 2017/2018 wil de vakgroep Engels een schooleigen plan maken voor internationalisering.

Wat verstaan wij onder Internationalisering?

Doordat kinderen op de Koningin Emmaschool al vroeg Engels leren, kunnen ze op een gegeven moment communiceren met leeftijdsgenoten in het buitenland. Dit verbetert de zelfstandigheid en de sociale vaardigheden van leerlingen en het geeft leerlingen een bredere kijk op de wereld.

Internationaliseren is samen met leerlingen ‘over de grenzen heen kijken’, zodat hun wereld wordt vergroot. Door leerlingen op jonge leeftijd te laten kennismaken met de internationale en interculturele samenleving, krijgen zij een breder perspectief en worden de leerlingen toegerust op het functioneren in deze samenleving. De focus ligt op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis van leerlingen die gaan wonen en werken in een internationale en interculturele samenleving. Daarnaast wordt door internationalisering de professionalisering van de leerkrachten bevorderd en het curriculum op scholen verrijkt. Internationaliseren is niet een ‘extraatje’, maar een noodzakelijke bouwsteen om kwalitatief goed onderwijs te geven dat past in deze tijd.

Door internationalisering vergroten leerlingen hun kennis van en interesse in de Europese Unie, andere Europese landen en de rest van de wereld. Door wereldburger te worden, worden ze zich ook meer bewust van hun eigen identiteit. Een leerling kent een ander en mede daardoor zichzelf.

(Bron: Nuffic, geraadpleegd via https://www.internationalisering.nl/topic/opdracht-1-bij-schooleigen-definitie-van-internationaliseren/ )

De Praktijk

We willen dat alle kinderen in hun schoolloopbaan met regelmaat activiteiten ondernemen rondom internationalisering.

Voor het schooljaar 2017-2018 hebben we als vakgroep gekozen voor het schoolthema “Emma Goes Worldwide!’ Elke groep in de school heeft een land gekozen waarover in de loop van het schooljaar via een ‘working wall’ kennis, nieuws, materialen, spullen en foto’s worden verzameld. De gekozen landen zijn niet alleen in de klas maar ook op de kaarten in de centrale hal op de 1e verdieping zichtbaar gemaakt.

In de tweede helft van het schooljaar gaan groepen bij elkaar op bezoek (delen) en wordt er, al naar gelang de leeftijdsgroep, een verdieping gemaakt. Dit kan door iemand uit te nodigen in de klas die een band met het land heeft of door een online project te doen met kinderen (een school) uit het gekozen land.

Voor de periode 2016-2018 hebben we vier partnerscholen in het buitenland via Erasmus+.

In deze periode mogen leerkrachten van onze school een week in het buitenland ‘meelopen’ op een basisschool. Dit noemen we ‘job-shadowing’. Ook komen de leerkrachten van onze partnerscholen een periode bij ons op school meekijken. De bezoeken aan en door de scholen worden altijd in het team gepresenteerd en besproken. Ook in de groepen van de betrokken leerkrachten gebeurt er van alles rondom de buitenlandse bezoeken!

De betrokken scholen:

Polen                           Szkola Podstawowa im.M.J.Pilsudskiego – Horyniec-Zdroj

Groot-Brittannië         Blewbury Endowed C of E primary School – Blewbury

Spanje                         CPB Ciudad de Columbia – Tres Cantos, Madrid

Italië                            Instituto comprensivo Egnazio Danti – Alatri