Emma Dalton School

Welkom bij christelijke daltonschool Koningin Emma 
 

Wij, van de Koningin Emmaschool, vinden het belangrijk dat uw kinderen met plezier naar school gaan en dat zij zich optimaal ontwikkelen. De christelijke achtergrond vormt de basis van onze school.
Wij denken in mogelijkheden, kansen en uitdagingen voor alle kinderen.
Op onze school verwachten wij van kinderen, ouders en medewerkers dat zij bewust leven met een open oog en oor voor elkaar. Wij leren kinderen om respect te hebben voor zichzelf, anderen en hun omgeving.
Ieder mens en ieder kind is uniek en waardevol.

'Iedere leerling wordt geaccepteerd zoals hij of zij is.'

De Koningin Emmaschool is één van de twee christelijke daltonscholen in Zwolle. In ons historische gebouw leren kinderen zelfstandig keuzes maken, samenwerken en hun eigen werk kritisch te beoordelen. Wij bieden hiervoor de juiste kaders en begeleiding. De zes kernwaarden van daltononderwijs zijn hierbij onderdeel van ons handelen en ons schoolklimaat. Dit zijn de zes kernwaarden: zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit en doelmatigheid, reflectie en borging.

Samen staan we sterk: het kind in verbinding met de leerkracht, de ouders, de school en zijn of haar omgeving.'

De Koningin Emmaschool geeft onderwijs aan ongeveer 400 kinderen en bij ons werken 30 medewerkers. Wij zijn onderdeel van De Vivente-groep. De Vivente-groep verzorgt christelijk onderwijs aan kinderen in Zwolle en bestaat uit 15 basisscholen met verschillende onderwijsconcepten.