Welkom op de Koningin Emmaschool in Zwolle

Op de Koningin Emmaschool in Zwolle werken wij met plezier aan de toekomst van uw kinderen. De christelijke achtergrond en het daltononderwijs vormen de basis van het schoolklimaat. Zo vinden wij het belangrijk dat uw kinderen met plezier naar school gaan. En leren wij kinderen respect te hebben voor zichzelf en hun omgeving, want ieder kind is uniek en waardevol.

‘Ieder kind is uniek.’

De Koningin Emmaschool is een van de twee christelijke daltonscholen in Zwolle. Het daltononderwijs wordt gekenmerkt door vijf verschillende kernwaarden. Gebaseerd op de kernwaarde samenwerking, zelfstandigheid en reflectie leren de kinderen op onze school samen te werken, zelfstandig keuzes te maken en hun eigen werk kritisch te beoordelen. Volgens het daltonprincipe vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid leren de kinderen zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Dat gebeurt in een aangeboden structuur, waarbij het vertrouwen in het kind altijd het uitgangspunt is. Op basis van de kernwaarde effectiviteit/doelmatigheid is het daltononderwijs gericht op een effectieve inzet van tijd, kracht en middelen. Door nieuwe kennis en inzichten goed te blijven inzetten, zal het onderwijs van de Koningin Emmaschool met haar tijd mee blijven gaan.

Een goed voorbeeld daarvan, is de Internationalisering op de Koningin Emmaschool. Sinds november 2017 zijn wij volledig erkend als EarlyBird school. Dit keurmerk staat voor kwalitatieve ‘vroeg vreemdetalenonderwijs Engels’ in Nederland. Al in groep een starten wij met Engelse lessen volgens het Europees goedgekeurd model. Daarnaast nemen wij deel aan verschillende samenwerkingsprogramma’s waar de leerlingen internationale ervaring kunnen opdoen. Zo kunnen uw kinderen zich spelenderwijs voorbereiden op een mooie internationale toekomst.

Samen staan we sterk.

Op de Koningin Emmaschool verzorgen ruim dertig enthousiaste medewerkers het onderwijs voor vierhonderd leerlingen. Samen met veertien andere christelijke basisscholen in de omgeving van Zwolle vormen wij Vivente. Al deze scholen voeren verschillende onderwijsconcepten, waaronder het jaarklassensysteem, natuurlijk leren, daltononderwijs en faseonderwijs.
Wilt u meer informatie over onze school? Of wilt u uw kinderen bij ons inschrijven? Neem hier contact met ons op.

Nieuws