Kennis en ervaring in huis
Op de Koningin Emmaschool hebben we allerlei vormen van kennis en zorg in huis, zoals kinderfysiotherapie, logopedie en schoolmaatschappelijk. Verder hebben we meerdere leerkrachtondersteuners die kinderen begeleiden met extra ondersteuningsbehoeften.

Indien ouders hier vragen over hebben, kunnen zij terecht bij de leerkracht van hun kind of de intern begeleiders van de Koningin Emmaschool.

‘Samen zorgen we ervoor dat de leerling zo goed mogelijk is voorbereid op de hedendaagse samenleving en dat hij of zij alles uit zichzelf haalt.’

In sommige situaties kan voor een korte of langere periode gebruik gemaakt worden van de kennis en ervaring van de school Speciaal Basisonderwijs De Brug, ook onderdeel van Vivente. Ook kan de hulp ingeschakeld worden van het onafhankelijk functionerende expertisecentrum (EC Adapt/Fierijn). De orthopedagogen van het expertisecentrum ondersteunen de scholen in de begeleiding van kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.

Vragen?
Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Samen met de leerkracht en eventueel een intern begeleider van de school kijkt u wat de mogelijkheden zijn om uw kind optimaal te begeleiden.