Sinds november 2017 is de Koningin Emmaschool volledig erkend als EarlyBird school. Dit keurmerk staat voor kwalitatieve vroeg vreemde talenonderwijs Engels in Nederland. Al in groep één wordt er gestart met Engelse lessen volgens het Europees goedgekeurd model. Tijdens deze lessen staat het communiceren centraal en gaat het leren spelenderwijs. In alle klassen wordt er minimaal negentig minuten Engelse les per week gegeven. Tijdens deze lessen spreekt de leerkracht voornamelijk Engels. Aan het einde van de basisschool maken de leerlingen een adaptieve toets, waarmee de taalvaardigheid wordt getest.

Internationalisering

De Koningin Emma neemt deel aan verschillende internationale uitwisselingsprojecten met scholen in heel Europa. Dankzij de Erasmus+ beurs maken onze leerlingen kennis met internationalisering. Ze leren nieuwe culturen kennen en raken ze vertrouwd met het gebruik van de Engelse taal. Via een andere Erasmus+beurs krijgen onze leerkrachten de kans om Engelse nascholing in het buitenland te volgen. Ook zijn er mogelijkheden om een aantal dagen jobshadowing te doen bij internationale collega’s. Daarnaast lopen er regelmatig buitenlandse leerkrachten en studenten in onze klassen mee om ervaring te kunnen opdoen in het Nederlandse onderwijs.

Knowing Me Knowing You

Dit internationale samenwerkingsproject met drie andere scholen (in Duitsland, Engeland en Spanje) is in 2020 afgesloten. De bedoeling van het project was de horizon van de kinderen te verbreden, elkaar beter te leren kennen en het geleerde Engels toe te passen in de praktijk. Dit hebben we gedaan door in alle groepen over dit onderwerp te werken en het voorbereiden van presentaties door kinderen en leerkrachten. Het hoogtepunt was elkaar echt ontmoeten door uitwisselingen met de diverse landen. Verspreid over 2019 zijn er groepjes kinderen van onze school naar Engeland, Spanje en Duitsland geweest. Al deze landen zouden in maart 2020 ook bij ons in Zwolle komen, echter gooide Corona roet in het eten. Deze uitwisseling heeft uiteindelijk virtueel en digitaal plaatsgevonden. Dit was voor zowel kinderen als leerkrachten een nieuwe uitdaging maar ook een mooie kans om hun digitale vaardigheden verder te ontwikkelen. Het was heel mooi om te zien dat de kinderen elkaar toch hebben ontmoet en elkaars omgeving op school hebben kunnen zien. Neem een kijkje in Our covid book waarin de kinderen uit de verschillende landen hun gedachten weergeven na de eerste lockdownperiode en zomervakantie met restricties (september 2020).

Our Ecological Footprint

In januari 2021 zijn we van start gegaan met een nieuw internationaal project. Hiervoor zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met de Spaanse en Duitse school uit het vorige project een met een school uit Italië. Helaas kan de Engelse school door de gevolgen van de Brexit niet meer deelnemen. Door de uitbraak van het coronavirus is het verloop van dit nieuwe project niet helemaal zeker. We starten zodra het mogelijk is met werken aan het project in onze eigen klassen. Wanneer de uitwisselingen kunnen plaatsvinden en in welke vorm, zal in het verloop duidelijker gaan worden.