Iedere groep op De Koningin Emmaschool begint de dag met een bezinningsmoment waarbij even wordt stilgestaan bij de dag, bijvoorbeeld in de vorm van een lied, gebed of verhaal. We sluiten de dag ook in deze vorm af, wederom een moment van bezinning dus.

‘We vinden het belangrijk om de verbinding te leggen tussen het christelijk geloof en ons dagelijks leven.’

Het dagprogramma is verschillend per groep. We werken met dag- en weektaken, waarbij de gemaakte opdrachten worden afgekleurd in de kleur van de dag. Ons onderwijs is steeds in ontwikkeling. Met onze dag- en weektaken proberen we de kinderen goed te leren plannen. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen, hoe jong ze ook zijn, kritisch leren te kijken naar hun eigen werk. Reflecteren (wordt en) is dan ook een belangrijk onderdeel van de weektaak.

Continurooster

Op De Koningin Emmaschool hebben we een continurooster: dit betekent dat leerlingen de hele dag naar school gaan en niet tussen de middag thuiskomen. Alle kinderen gaan naar school van 08.30 tot 14.15 uur. Kinderen in groep 1 kunnen ook op woensdag  tot 12.30 uur naar school. Ouders mogen hiervoor kiezen. De schooldeuren gaan ’s ochtends om 08.20 uur open, dan mogen kinderen naar de klas. Aan het begin van de dag staan de leerkrachten bij de deur om elke leerling persoonlijk te begroeten. Bij de kleuters zit de leerkracht in de kring en wordt ook elke leerling apart begroet.

Ieder kind neemt een eigen lunch mee. De kinderen eten met elkaar in hun eigen groep onder begeleiding van de eigen leerkracht. Van tevoren bidden we samen. Vervolgens hebben we een korte pauze waarna we weer aan het werk gaan.