Kunst en cultuureducatie is onlosmakelijk verbonden aan de doorgaande ontwikkeling van de leerlingen. Met doorgaande lijnen voor de cultuurdisciplines muziek en beeldende vorming en activiteiten gericht op de andere cultuurdisciplines gaan leerlingen nieuwe uitdagingen aan en leren kinderen verschillende talenten te benutten.

Muziekimpuls

Vanaf 2017 wordt er door het Ministerie van Onderwijs extra ingezet om goed muziekonderwijs voor alle kinderen binnen handbereik te hebben. De ministers zetten zich in op muziekonderwijs in het primair onderwijs door middel van de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. In de schooljaren 2017-2020 hebben wij een Impuls gegeven aan het Muziekonderwijs bij ons op school.

Fonds Cultuureducatie Zwolle

De gemeente Zwolle wil een stevige culturele basis meegeven aan alle Zwolse basisschoolleerlingen. Door middel van het Fonds wil de gemeente de scholen stimuleren om zich te ontwikkelen naar meer kwaliteit in het cultuuronderwijs. De adviseur Cultuureducatie van Stadkamer ondersteunt en adviseert onze school op het gebied van cultuureducatie. Zij biedt ons deskundige hulp bij onder andere het vinden van passend cultuuraanbod.

Naast de adviezen ontvangen we financiële steun. Hierdoor is het voor ons mogelijk om meerdere culturele activiteiten te ontplooien.